Facebook YouTube deenes
TEATR TANCERZY OGNIA

A R T A  F O C

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

- Podane czasy pokazów w ofercie należy traktować jako czas minimalny - zazwyczaj każdy pokaz jest dłuższy. W przypadku, gdy niezbędne jest by czas trwania był nie dłuższy niż podany, należy to zaznaczyć przy składaniu zamówienia.

- Podane koszty w naszej ofercie i podczas rozmów telefonicznych, należy traktować jako wartość netto - należy więc doliczyć kwotę podatku.
W koszt pokazu nie został wliczony dojazd, którego cena ustalana jest względem miejsca zlecenia.

- Porozumienia dokonujemy na podstawie umowy o dzieło, precyzującej warunki i termin pokazu, obustronne gwarancje wypełnienia zobowiązań, terminy wpłaty zaliczki i reszty honorarium oraz klauzule na wypadek niekorzystnych warunków pogodowych.

- Rezerwacja terminu następuje w momencie wpływu na konto zaliczki.

- Najlepsze wrażenia wizualne zapewnia pokaz po zachodzie słońca, w miejscu nieoświetlonym bezpośrednio przez lampy.

- Do organizatora należy wydzielenie miejsca dla publiczności i poinformowanie o zachowaniu bezpiecznej odległości, oraz zapewnienie odpowiedniego nagłośnienia.

-Do pokazów dla publiczności mniejszej niż 350 osób jest możliwość zapewnienia nagłośnienia bezprzewodowego.

- Miejsce pokazu powinno mieć stosunkowo równą nawierzchnię, np. beton lub trawa.

- Pobierana zaliczka materiałowa, w której zawierany jest koszt przejazdu, jest równocześnie kosztem rezerwacji terminu oraz zabezpieczeniem Arta Foc od zdarzeń niezależnych od Arta Foc, uniemożliwiających realizacje pokazu, mimo spełnienia wszystkich warunków przez Arta Foc.

- Nie boimy się lekkiego deszczu. Silne, krótkotrwałe opady, częste latem po prostu przeczekujemy, ustalając z organizatorem przesunięcie czasowe pokazu.

- W razie jakichkolwiek pytań dotyczących pokazu, Arta Foc służy radą i doświadczeniem.